+38(093)709 66 82       |   +91(971)109 82 83    Need callback?

Intermost Representatives

1. Mr. VinodKumar Sakalchand Shah 
Ahamdabad / Gujrat
Tel: +91 942 702 75 76

2. Mr. James V. John
Tappal / U.P. & Kerla
Tel: +91 975 901 35 55

3.  Radhika Kishanbhai Barhambhatt & Manojkumar Rameshchandra Barot
Gandhinagar / Gujart
Tel: +91 999 809 84 74; 982 404 44 55

4. Sonia Nijhawan
EN 190, Mohala kalowani Attari bazar
Jalandhar city, Punjab
Tel: +91 987 801 28 86

5. Dr. Raj Kishor Prasad
Bihar / Delhi
Tel: +91 981 892 38 41

6. Mr. Tapan Kumar Mukhopadhyay
Kolkata / W.B.
Tel: +91 983 004 88 56

7. Mr. Vincent Das
Lucknow / U.P.
Tel: +91 945 550 79 45

8. Mr. Saurabh Dixit
Branch Office Pune:Office # Q5, Sai Palace 150,A1&2, Paud Road, Pune / Maharashtra
Tel: +91 942 231 95 54

9. Mr. Ali Saiyad
Hyderabad / A.P.
Tel: +91 701 319 60 31
 

10.  Mr. Umesh Chandra
Office # 3/202, Rajni Khand, Sharda Nagar Luckhnow / U.P
Tel: +91 727 554 08 03; 800 429 90 66

11. Mr. Zakir Hussain
Delhi, Noida / U.P.
Tel: +91 999 019 12 55
 

12. Dr. Mahtab Alam
Dept. of Pathology, Kasturba Hospital, Daryaganj, Delhi
Tel: +91 968 654 44 49

13.Mr. SatishKumar  Kantilal Patel
Dharati Education Institute                        Mehsana / Gujrat
Tel: +91 987 938 07 99

14. Bright Education Consultany
Cabin #02 of the premises at LG 48-A Orbit Mall, A.B. Road , PU-4, Indore / M.P.
Tel: +91 982 667 48 64; 074 705 487 77
 

15. Praveen
#817 R, Model Town Behind Ravindra Hospital Oppostie V.M. Plaza Panipat / Haryana
Tel: +91 905 061 70 00
 

16. Dr. Rakesh Thwait                                       Sai Baba Carrier Consultancy                      Near Santoshi mandir, Shyam Nagar,       Raipur / C.G.
Tel: +91 982 619 91 71;098 263 228 66
 


Highlights